150 Bin Emeklinin İsyanı!

Emeklilerin epeyce bir kesimi, epeyce süredir seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

“Anayasa’nın eşitlik ilkesi...”

“Ayrımcılık...”

“Kanunlar herkes içindir.”

“Devlet ayrım yapamaz, yapmamalı...”

Bürokratla görüşmüşler, dikkate alınmamışlar. Bakanla görüşmek istemişler, olmamış. Mektup yazmışlar, cevap yok! Cumhurbaşkanına seslenmişler, “Cumhur herkesin cumhuru olmalı” diye. Oradan da ses yok.

“Bari millete duyuralım sesimizi” demiş, basın açıklaması yapmışlar. Televizyonlar sağır, gazeteler duymaz olmuş.

“Olmadı, parayla ilan verelim” demiş, dolaşmışlar gazeteleri. Yüzlerine kapanmış hepsi. “Hürriyet, Milliyet, Sabah malum da, Cumhuriyet, Sözcü, Fox Tv’ye şaşırdık” diyorlar.

“Cıss” demiş hepsi, “cıss!”

Kim mi bunlar_

Banka emeklileri...

Akbank emeklisi 12 bin kişi sonuç alamayınca, örgütleri olan Akbank Emeklileri Derneği, Anadolu Emlak Mensupları Emeklileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dışbank Emeklileri Derneği, Şekerbank Emeklileri Derneği, Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği, Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği, Esbank Emeklileri Derneği ve Pamukbank Emeklileri Derneği ile bir araya gelmiş, EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU oluşturmuşlar. Sadece bunların üye sayısı 150 bin. Platforma dahil olmayan, ama mahkemelik bile bankaların emeklilerini de eklersek, 200 bini geçiyorlar. Hepsi aynı dertten muzdarip...

Şimdi sözü onlara verelim. Akbank Emeklileri Derneği Genel Başkanı Yıldız Tengiz’i okuyalım. O bize anlatsın meseleyi:

“Sayın Mehmet Akkaya,

Anayasamızın 60. maddesi sosyal güvenliği herkes için temel bir hak olarak nitelemiş, bu hakkın yerine getirilmesi görevinin de devlete ait olduğunu emretmiştir. Bu bağlamda sosyal güvenlik sistemi emekli sandığı, SSK, bağ-kur gibi kurumları ortaya çıkarmıştır. Bunlara ilave olarak, sözü edilen kurumlarla aynı işleve sahip vakıf-sandık kuruluşları da, sistem içinde kanunla kurulmuş dördüncü kol sosyal güvenlik kurumu olarak yer almıştır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20. maddesi uyarınca kurulan banka, sigorta, borsa özel sandıkları da SSK veya bağ-kur emekli sandığı gibi birer sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Yükümlülükleri yasa ile belirlenmiş sağladığı hakları SSK altına düşmemek üzere görevleri yasa ile belirlenmiş Sosyal Sigortalar Kurumu yerine geçen kuruluşlar niteliğini kazanmışlardır.(Yargıtay. İBK.9.05.1983 E.1983/1 K1983/1 R.G 23.06.1983 18086)

18.05.2018 tarihinde 7143 sayılı torba yasa ile ‘Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir’ denilmesine rağmen, SSK 506 sayılı kanunun geç 20. maddesine tabi banka, sigorta, odalar borsalar birliğine ait 150 bini aşkın, aileleriyle 300 bin kişi kanun kapsamına dâhil edilmediğinden, ne hazine ne de vakıf-sandıklardan kendilerine bir ödeme yapılmamış, bayram ikramiyelerinden mahrum bırakılmışlardır.

Ayrımcılık yapılan, anayasal eşitlik hakları çiğnenen emeklilerin beklentisi ve talebi, tamamen bir sosyal yardım şeklinde senede iki defa ramazan ve kurban bayramlarında ödenmesi kanunla kararlaştırılan hazine destekli bin liralık ikramiyenin, vakıf-sandık emeklilerini de kapsayacak şekilde uygulanabilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin, acilen yapılmasıdır.

Şu anda TBMM görüşülmesi beklenen kanun teklifleri arasında bayram ikramiyelerinden yararlandırılmamış olan vakıf-sandık emeklilerinin bu mağduriyetlerini giderecek kanun teklifi de yer almaktadır. Bütün sandık emeklileri bu kanunun TBMM gündeme alınarak bir an önce yasalaşmasını umutla beklemektedir.”