Aynı İl Sınırları İçinde İşyeri Değişikliği

-Merhaba, yaklaşık 24 aydır yarı kurumsal bir markette çalışıyorum. İşverenime, askerlik (bedelli) sonrası devam etmeyeceğimi sözlü olarak bildirdim. 23 ay boyunca, gidiş ve dönüş olmak üzere, günümün 2 saatini toplu taşımada harcadım. Üst yöneticiler askerlik sonrası devam etmeyeceğim için beni başka bir mağazaya verdi. Şu anda gidiş ve dönüş olmak üzere 4 saatimi toplu taşımada geçiriyorum. Sadece giderken 2 vasıta parası veriyorum. Şirket bana, fiyatı en düşükten hesaplayarak 1 vasıta parası veriyor. Daha önce çalıştığım mağazada yol parası da almıyordum. Ayrıca fazla çalışma saatlerim var fakat alamıyorum. Ne yapabilirim?

10 Eylül 2018 tarihli yazımızda son bedelli askerlik düzenlemesinin iş sözleşmesini kıdem tazminatı almaya yetecek şekilde sonlandırmaya yeter bir sebep olmadığını belirtmiştik. Ancak örneğin okurumuz fazla çalışma ücretinin ödenmediğinden bahisle iş sözleşmesini sona erdirseydi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktı. (4857 sayılı İş Kanunu madde 24/II-e)

Farklı mağazada görevlendirilmek, tipik bir işyeri koşulu değişikliği örneğidir. Bu konuda iş sözleşmesinde bir hüküm yoksa esaslı değişiklik için işçinin yazılı onayının alınması zorunludur. (4857 sayılı İş Kanunu madde 22) İşveren, işçi, işyeri değişikliğine onay vermediği için iş sözleşmesini sona erdirdiğinde, işçi kıdem tazminatına yine hak kazanır. İşçinin işyeri şartlarının uygulanmaması nedeniyle haklı fesih hakkını kullanabilmesi süreye bağlanmıştır. Bu süre, Okurumuzun örneğinde, işyerinin değiştirildiği tarihten itibaren 6 iş günüdür.(4857 sayılı İş Kanunu madde 26)

Öte yandan il sınırları içindeki işyeri değişikliğinin esaslı değişiklik sayılıp sayılmayacağı konusunda Yargıtay farklı kararlar vermiştir. Her değişiklik, olası bir uyuşmazlık halinde, mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkeme, değerlendirmeyi yaparken, işverenin yönetim hakkı kapsamında hareket edip etmediğini, bu hakkı kötüye kullanıp kullanmadığını, işyeri değişikliğinin geçerli bir nedeni olup olmadığını ve işçinin yaşamında meydana getirdiği değişimi göz önünde tutacaktır.