Çalışma Baskılarının İş Kazaları Üzerindeki Etkileri

İşyerimizde patronumuz tarafından çok fazla baskıya maruz kalıyoruz. Bazen bu durum psikolojimizi de etkiliyor. İş yetişmesi tamam önemli ama işin sağlıklı yetişmesi de önemli değil mi?

 

Çalışanın çalıştığı ortamın güvenilirliği kadar, çalışanın psikolojisi de iş kazalarını önlemede önemli bir etkendir. İş kazalarının büyük bir sebebi insan kaynaklıdır. Yani çalışan işyerinde fiziksel ve ruhsal olarak tam iyilik hali sağlanarak çalışmalıdır. Psikolojik faktörlerin sebep olduğu iş kazalarının önemli sebeplerinden biri de işverenin çalışan üzerindeki baskılarıdır. İşveren işin yetişmesi için çalışanın aceleci davranmasını sağlayabilir. İşverenin çalışana işi yetiştirmesine ve üretimi arttırmasına yönelik baskıları çalışanın aceleci davranmasına ve işi daha dikkatsiz yapmasına sebep olmaktadır. Bu da iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır. İşveren hem iş kazalarının önüne geçmek hem de kendi işyerinin zarar görmesinin önlemek için, çalışanına üretimi arttırmaya yönelik baskı kurmamalı ve en güvenilir ve sağlıklı teknolojiyi kullanarak çalışanını her türlü kaza riskinden korumalıdır.

 

Etiketler
işçi talepleri
İşçi
iş güvenliği