Değişen ücret ve kıdem tazminatı hesaplaması

- Ben perakende sektöründe çalışmakta olan bir satış temsilcisiyim. Aldığımız ücret kemik maaş artı prim sistemi içerdiği için her ay brüt ücret değişiklik göstermekte. Bu tür durumlarda tazminat hesabı yapılırken son bordrodaki brüt mü esas alınmalı yoksa primlerin ortalaması alınıp, ortaya çıkan tutar üzerinden mi hesaplamalı?

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye işe başladığı günden iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar geçen her bir yıl için işveren tarafından 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatına esas alınacak ücret, kural olarak işçinin son ücretidir.

İşçinin ücreti sabit değilse, son bir yıl içinde işçiye ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi yoluyla hesaplanacak ücret kıdem tazminatı hesabına esas alınır.(1475 sayılı İş Kanunu madde 14/9)

Öte yandan son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı sürede çalışılan günlere bölünmesi ile bulunan ücrettir. (1475 sayılı İş Kanunu madde 14/10)

Etiketler
işçi hakkı
emek mücadelesi
ücret hesaplama
kıdem tazminatı hesaplama