Gazetecinin Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

İki yıldır bir gazetede çalışıyorum. Emekliliğe hak kazandım. Bu nedenle işten ayrılsam kıdem tazminatı alma hakkım doğar mı?

Gazeteciler, iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda, temel olarak, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’a tabidir. Bu kanuna göre, gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanması, gazetecilik mesleğinde geçirdiği süreye göre belirlenir. Bu süre beş yıldır. Yani gazeteci son çalıştığı işyerinde değil, gazetecilik mesleğinde beş yılı geçirmişse kanunda belirtilen diğer şartları da taşıdığında kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak kıdem tazminatı, son çalıştığı işyerindeki kıdemine göre belirlenir. Okurumuzun örneğinde bu süre iki yıldır. Bu noktada emekliliğin kanunda kıdem tazminatına hak kazandıran nedenlerden biri olarak gösterilmediğini belirtmek gerek. Ancak, Yargıtay kararlarında 1952 yılında yürürlüğe girmiş olan 5953 sayılı Kanun’un gazeteci ile işverenler arasındaki çalışma ilişkilerini düzenleme noktasında yetersiz kaldığı, yaşlılık aylığı tahsisinde kıdem tazminatı hakkı tanınmamış olmasının yasal bir eksiklik olduğu vurgulanmakta ve bu kanun boşluğunun genel kanun niteliğindeki Borçlar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile doldurulması gerektiği ifade edilmektedir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/2014 E. 2014/35348 K. 25.11.2014 T.)

Bu nedenle; okurumuz, gazetecilik mesleğinde beş yıllık süreyi doldurmuşsa yaşlılık aylığına hak kazanması nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirdiğinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.