Gece çalışmalarında 7,5 saati aşan çalışmalar fazla çalışma mı?

İşçilerin gece çalışması 7.5 saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Okurumuzun hangi işkolunda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilgi verilmediğinden turizm, özel güvenlik ya da sağlık hizmetlerinden birinde çalışmadığını varsayıyoruz.

Gece yapılan 7.5 saatlik çalışmayı aşan süre (ara dinlenme süresi de düşüldükten sonra) fazla çalışmadır. Haftalık çalışma süresi aşılmasa bile gece yapılan çalışma 7.5 saati aşıyorsa fazla çalışma yapılmış demektir. Yargıtay uygulaması da bu şekildedir: “... 12 saatlik çalışmada 1.5 saat ara dinlenme düşüldüğünde fiili çalışma süresi 10.5 saat olup yapılan gece çalışmasındaki 7.5 saati aşan 3 saat haftalık çalışma süresine bakılmaksızın fazla çalışmadır. Buna göre davacının gece çalışmasından kaynaklanan toplam süre 3x7=21 saat olup her ay için 21 saatlik fazla çalışma hesaplanması gerekirken ... “(Yargıtay 9. HD 2017/26762 E. 2017/19556 K. 30.11.2017 T.)