İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

■ İş güvenliği uzmanlığı sınavına gireceğim. İş güvenliği uzmanlarının görev ve yetkileri nedir?

 

İş güvenliği uzmanları çalıştıkları işyerlerinde rehberlik ve danışmanlık yaparak, risk değerlendirmesi hazırlayarak, çalışma ortamı gözetimi yaparak, alanıyla ilgili eğitimler düzenleyerek, ilgili birimlerle işbirliği kurarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında katkı ve öneride bulunurlar.
İş güvenliği uzmanları, uzmanlığını yaptığı yerlerde hayati tehlike görürlerse işveren veya işveren vekilini bilgilendirerek işi durdurma yetkisine sahiptirler. Uzmanlar çalıştıkları yerde işçilere ruhen veya fiziki yönden zarar verebilecek koşulları tespit ederek İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit Öneri Defteri’ne görüş ve önerilerini yazar ve işveren veya işveren vekilini önlemlerin alınması konusunda bilgilendirir ve uyarır.
Eğer işveren bu eksiklikleri gidermez ise, uzman bakanlığa şikâyette bulunabilir. Uzmanlar görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde inceleme ve araştırmaları yapabilir.
Gerekli bütün belgelere ulaşabilir ve bütün çalışanlarla ve işverenle iletişim halinde olabilir.

Yine işverenin bilgisi dâhilinde görüşmesi gerekli ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurabilir, işyerinin düzenlemelerine göre işbirliği yapabilir.

Etiketler
iş güvenliği
İşçi
İşçi sorunları