İş Güvenliğinde İşverene Düşen Görevler

- İşyerinde her zaman çalışanın yapması gereken görevlerden bahsediliyor. Devletin ve işverenin görevleri nelerdir?

Bugünkü yazımızda işverenin görevlerinden bahsedelim.

İŞVERENİN GÖREVLERİ

İşveren çalışanlar için üretim öncesi ve üretim sonrası tedbirler almakla yükümlüdür. İş güvenliği proaktif bir yaklaşım ile uygulanmalıdır. Proaktif yaklaşım, olabilecek bir kaza öncesinde önlem alınması anlamı taşır. Yani, kaza olmadan önce kazayı öngörerek önlemler alınmalıdır. İş güvenliğine yönelik tedbirler işyeri kurulmadan önce planlanmalıdır. İşyeri kuruluş aşamasında tesisat önlemleri alınmalıdır. Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak işverenin görevleri arasındadır. Oluşturulan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamına yönelik uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Kullanılan ekipmanlar işe ve standartlara uygun olmalıdır. Çalışanlar sağlık taramasından geçirilmeli ve sonuçlarına göre kendilerine uygun işlerde çalıştırılmalıdır. Çalışanlar için en teknolojik ve güvenli ekipmanlar kullanılmalıdır. Çalışanların kişisel koruyucu ekipmanları eksiksiz şekilde temin edilmedir ve kullanmaları sağlanmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman seçerken işe uygun olması ve ergonomik olmasına dikkat edilmelidir. Eğitimlerin verilmesi sağlanmalı ve sürekli eğitimler yapılmalı veya yaptırılmalıdır. İşveren, işyerine ait risk değerlendirmesini yapar veya yaptırır. Aynı şekilde risk değerlendirmesi gibi, acil eylem planını da yapmalı veya yaptırmalıdır. Risk değerlendirmesi gibi özel işleri yapamayan işverenler iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alarak işyeri için risk değerlendirmesi teminini sağlamalıdır. İşverenin almadığı her bir tedbir işverene idari para cezası olarak dönecektir. Ama bundan da önemlisi alınan tedbirler çalışanların can sağlığını koruyacaktır.

Etiketler
işçi hakkı
iş güvenliği