İşçi sınıfı niye önemli?-7

Her güzelin bir kusuru olur. Kadı kızının bile. Bugün ele alacağımız durumu anlatan atasözünü demeye dilim varmadı. Bazı tecrübeler var geçmişten. Kıssadan hisse de onların içinde...

ŞİLİ ÖRNEĞİ

Salvador Allende, Şili’nin bağımsızlığına ve emekçilerin iktidarına sevdalı bir halk önderidir. Lise yıllarında bu yola baş koymuştur. İnançlı tavrı, dürüstlüğü ve lider özellikleri ile gençlik yıllarında katıldığı Sosyalist Parti’de Genel Sekreterliğe kadar gelir. O yıl senatör seçilir. 1952, 1958 ve 1964 başkanlık seçimlerine solun ortak Başkan adayı gösterilir. 1966-1969 arası üç yıl Senato başkanlığı yapar, sol cephenin (Halk Birliği) dördüncü kez başkan adayı olur. Eylül 1970 seçiminde Şili’nin ilk devrimci başkanı seçilir. İdealleri için çok hızlı uygulamalara girişir.

-15 yaşından küçüklere ve emziren annelere günlük ücretsiz süt, sayısı artırılan kreşler

-Asgari ücrete iki kat zam, çok ücret alanlara tavan sınırlaması,

-Topraksız köylüleri toprak dağıtımı, zenginlerin çiftliklerine el koyma

-Bir kısmı yabancı olan 16 özel bankayı, kömür, çelik ve bakır sanayisini, madenleri kamulaştırma

-Özellikle bakır, Şili’nin en büyük varlığı. Ama %80’i ABD’nin üç tekelinin elinde; Kennecott, Anaconda ve Cerro… Bunlar da millileştirilir.

Çok hızlıdır Allende. Bütün bunları yaptığında daha bir yıl olmamıştır.

Başkan olmasını önleyemeyen CIA, özellikle bakır madeni ve şirketlere el konmasından sonra, ABD tekeli ITT’yi de harekete geçirerek Allende’yi devirmeye soyunur. Ekonomik ambargo başlar. Para bulması engellenir. Enflasyon yükseltilir, tüketim mallarında kıtlık başlatılır. Ardından eylemler… CIA’nın, ITT örgütlediği eylemler…

1 Ekim 1972… Ulusal Kamyon Sahipleri Konfederasyonunun 56 bin kamyoncusu greve başlar. Ardından otobüs şoförleri iş bırakır. Başkentte dahi çalışanlar işe gidemez. Çatışmalar başlar, ölenler olur.

CIA’nın ele geçirdiği generaller de seferber eder. Generaller, grevleri, genel grevleri örgütlüyordur artık. Ve 11 Eylül 1973’de darbe yapılır.

Allende, Castro‘nun hediye ettiği AK-47 marka silahla başkanlık binasında çarpışarak ölür.

CIA, işçi sınıfına, işçi sınıfının iktidarını yıktırmıştır.

Darbenin başındaki General Augusto Pinoşe’nin ilk işi, millileştirilen bakır madenlerini Amerikan tekellerine geri vermek olur.

POLONYA ÖRNEĞİ

orbaçov’un Sovyetler Birliği’ni Batı kapitalizmine açtığı yıllar. ABD ve AB vampirler gibi saldırır, Varşova Paktı ülkelerine, Yugoslavya ve Arnavutluk’a. Darbe, işgal, iç savaşlarla parçalama dönemi başlar.

İlk deney Polonya… CIA önce Vatikan’da, Papalık darbesi yapar. 1978’de göreve başlayan Papa I. Ioannes Paulus’u, göreve geldiğinin 33. gününde öldürülür. 455 yıllık Katolik tarihinde ilk defa İtalyan olmayan biri getirilir yerine.

Polonyalı biri. Karol Jozef Wojtyla olan adını, II. Ioannes Paulus diye değiştirir. Paulus’un ilk işi Polonya’ya gitmektir. Büyük bir miting yapar.

O günlerde Polonya’da da hareketlenme başlamıştır. 1980’de Gdansk’da “Dayanışma” adıyla sendika kurulur. Başına Lech Valesa getirilir. Vatikan ve Polonya’da kiliselerinin açık desteği, CIA’nın planlaması ile eylemler, genel grevler başlar. Hükümet istekleri kabul eder, Dayanışma örgütü yasal sendika da olur. Dayanışma, 10 milyon üyeli sendika olmuştur. Sonra partiye dönüştürülür sendika. Yapılan grevlerle Hükümet devrilir, Valesa Cumhurbaşkanı yapılır.

CIA eski Başkanı Robert Gates, “Komünizme karşı Papa İkinci Jean Paul ile birlikte savaştık” der.

Polonya, NATO’ya alınarak ABD’nin savaş karakolu haline getirilmiş, sosyalizmin nimetleri yıkılmış, işini de kaybedenlerin karın doyurmak için dünyaya dağıldığı ülke olmuştur.

Hitler’in 6 milyon kişiyi öldürdüğü Polonya’da, işçi sınıfının iktidarı işçilere yıktırılmıştır.

ROMANYA ÖRNEĞİ

Nikolay Çavuşesku, 10 çocuklu yoksul bir köylü ailenin çocuğudur. 11 yaşında köyden ayrılır, işçiliğe başlar. Devrimci olur, faşizme karşı mücadelenin önderlerinden olur. 1940’ta tutuklanır, işkence görür, ses telleri tahrip olur, sesi kısık kalır. Romanya devrimine önderlik eder, Romanya’yı özgürleştirir, mutlu insanlar ülkesi yapar.

Romanya Varşova Paktı üyesidir, ama bağımsızlığına gösterdiği özen ile saygın ülkeler katındadır.

İşsizi olmayan, güçlü sendikaları, yaygın kütüphaneleri, ücretsiz eğimi, sanatta, sporda ve bilimde patlama denecek büyümesi, suçlusu olmayan ülke olur.

Bugün Romanya’da altyapı ve gelişmişlik namına görebileceğiniz çoğu şey sosyalizmin eseridir.

CIA buraya da el atar. Ele geçirdiği Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ion Mihai Pacepa’yı Ağustos 1978’de ABD'ye kaçırır. Darbe hazırlığı başlar.

Çavuşesku niyeti anlar, dış borçlarla esir edilmemek için 13 milyar dolar borcu ödemeyi öne çeker, tasarruf başlatır, borcu sıfırlar. Ancak, tasarruf dönemini fırsat bilen emperyalistlerin ekonomik kuşatması da eklenince, sorunlar başlar. Enflasyon yükselir, yokluklar başlar

Sonra CIA, 15 Aralık 1989’da kiliseleri de harekete geçirir, olaylar başlar. İlk deneme madenci eylemleridir. Çavuşesku, olayları birinci ağızdan halka anlatmak için, 17 Aralık 1989’da Timişoara’da miting düzenler. Darbeciler bunu fırsat bilir, önce Çavuşesku’yu yuhalatır, sonra katliam yaparlar. Bizim 1 Mayıs 1977 Taksim katliamı gibi bir tertiptir. Plan hazırlıklıdır, daha olay olmadan, yani 16 Aralık’ta, Batı basını “katliam yapılıyor” diye haber yapar.

Ardından darbe gelir. 25 Aralık 1989 günü, yüzleri kapalı adamların yargıladığı 55 dakikalık duruşma ile Çavuşeskulara ölüm kararı verilir. Hemen o gün duvara dizilir, alelacele kurşuna dizilirler.

CIA buraya da el atar. Ele geçirdiği Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ion Mihai Pacepa’yı Ağustos 1978’de ABD'ye kaçırır. Darbe hazırlığı başlar.

Çavuşesku niyeti anlar, dış borçlarla esir edilmemek için 13 milyar dolar borcu ödemeyi öne çeker, tasarruf başlatır, borcu sıfırlar. Ancak, tasarruf dönemini fırsat bilen emperyalistlerin ekonomik kuşatması da eklenince, sorunlar başlar. Enflasyon yükselir, yokluklar başlar

Sonra CIA, 15 Aralık 1989’da kiliseleri de harekete geçirir, olaylar başlar. İlk deneme madenci eylemleridir. Çavuşesku, olayları birinci ağızdan halka anlatmak için, 17 Aralık 1989’da Timişoara’da miting düzenler. Darbeciler bunu fırsat bilir, önce Çavuşesku’yu yuhalatır, sonra katliam yaparlar. Bizim 1 Mayıs 1977 Taksim katliamı gibi bir tertiptir. Plan hazırlıklıdır, daha olay olmadan, yani 16 Aralık’ta, Batı basını “katliam yapılıyor” diye haber yapar.

Ardından darbe gelir. 25 Aralık 1989 günü, yüzleri kapalı adamların yargıladığı 55 dakikalık duruşma ile Çavuşeskulara ölüm kararı verilir. Hemen o gün duvara dizilir, alelacele kurşuna dizilirler.

Son derece sade yaşayan Çavuşeskular hakkında, dünyanın en alçakça uydurmaları hala devam etmektedir

CIA iktidarı tamamen ele geçirmek için madenci eylemlerini sürdürür. 1991’de yeniden ayaklanır madenci, başkente yürür. Başbakan Vasile, %35'lik zam verir, ama CIA’nın istediği zam değildir. İktidar düşer.

2004’te NATO’ya alırlar Romanya’yı. O saygın, mutlu ve gururlu ülke, işsizi, dünyaya dağılan mühendis ve doktor fahişesi ve daha 2010’a varmadan 90 milyar dolar borçlu ülke olur.

Çavuşeskuların ölüsünden bile korkarlar. Mezarları belli değildir.

*

Kıssadan hisse, kızını başıboş bırakma, işçi sınıfı ile ilgilen.

 

 

Etiketler
İşçi
İşçi sorunları
işçi hakkı
işçi talepleri