İşsizlik Ödeneği Talebi Reddedilen İşçi Yargı Yoluna Gidebilir mi?

Çarşamba günü işsizlik ödeneği ve işten ayrılış kodları arasındaki bağdan söz etmiştik. İşçi 4447 sayılı kanunda öngörülen tüm şartları taşıdığı halde, İşkur’a yaptığı işsizlik ödeneği başvurusu reddedilirse bu karara itiraz edebilir. Söz konusu itiraz, red kararının tebliğinden başlayarak 15 gün içinde İşkur’a yapılmalıdır. İtirazlar 30 gün içinde İşkur tarafından sonuçlandırılır. İtiraz yoluna başvurmak yargı yoluna başvurmayı engellemez. Dolayısıyla işsizlik ödeneğine hak kazandığı halde, bu husustaki talebi reddedilen kimseler iş mahkemesinde bu konuyu dava konusu yapabilir.

Bu noktada sorunun daha çok kuruma bildirilen koddan kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Örneğin; kadın işçi evlilik nedeni ile iş sözleşmesini sona erdirdiği (kod 13) halde işveren kuruma işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarından dolayı fesih (kod 29) bildiriminde bulunursa işçi, işsizlik ödeneğinden yararlanamaz. Ancak bu durumda da işçi açacağı bir tespit davası ile işsizlik ödeneğinden yararlanma imkanı elde edebilir.