İşten Ayrılış Kodları

9 Şubat 2016 tarihinde işe başlamıştım ve 16 Ekim 2018 tarihinde 4 kodu ile işten çıkarıldım. Primlerimde herhangi bir aksama ve devamsızlık olmamasına rağmen İş-Kur Ekim ayının primini görmeden işsizlik maaşına red vermiştir. Bu konuda ne yapmalıyım?

4 /a sigortalıları açısından, kısa ve uzun vadeli sigortalılık, hizmet akdinin bittiği tarihte sona erer. Bu durum, işveren tarafından en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir.(5510 sayılı Kanun madde 9) İşten ayrılış nedenleri, 4/a sigortalısının işsizlik ödeneğinden yararlanmasında önem taşımaktadır. Bu ödeneğe hangi hallerde hak kazanılacağı 4447 sayılı Kanun’da açıkça ifade edilmiştir. (madde 51) İşten ayrılış nedenleri, işveren tarafından kuruma verilen İşten Ayrılış Bildirgesi’nde yer alması gereken bir bilgidir. İşten ayrılış nedenlerine karşılık gelen sayılar bulunmaktadır. 

Bunlara “işten ayrılış kodu” diyoruz. 4 sayılı kod, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshine karşılık gelmektedir. Bu durumda okurumuzun diğer şartları taşıması halinde; yani iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli prim ödeyerek çalışılmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmesi koşulu ile işsizlik ödeneğine hak kazanması gerekir

Yine sigortalı işsizin, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.

Okurumuzun saydığımız tüm koşulları karşılamasına rağmen işsizlik ödeneği başvurusu İş-Kur tarafından reddedilmişse yapılabilecekleri bir sonraki yazımızda ele alacağız.