Kadroya Geçirilen Taşeron İşçilerinin Hak Kaybı

Türkiye’de kamu kesiminde çalışan taşeron işçilerinin büyük çoğunluğu, 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçirildi. Kamu kesiminde bazı işlerde ve işyerlerinde çalışanlar ise hâlâ taşeron işçiliğine devam ediyor.

Kadroya geçen taşeron işçileri önce gerçekten bayram yaptı. Kadroya geçtiklerinde daha önceden beri kadrolu olan işçilerin haklarına zaman içinde sahip olacaklarını ve “kadro” ile birlikte iş güvencesine kavuşacaklarını umuyorlardı. Siz bu konuda kendilerini uyardığınızda da sizin AKP’ye karşı ne kadar önyargılı olduğunuzu, onların kötülüğünü istediğinizi filan düşünüyorlar ve hatta bazen dile getiriyorlardı.

KARAMAN’IN KOYUNUNUN OYUNU

Karaman’ın koyunu, sonra çıkar oyunu. Bir musibet bin nasihatten iyidir.

Karaman’ın koyununun oyunu çıktı. Kamu kesiminde kadroya geçen taşeron işçileri şimdi iki musibeti birlikte yaşıyor.

Kamu kesiminde kadroya geçebilen taşeron işçilerinin çalışma koşullarını belirleyen metin, Yüksek Hakem Kurulu’nun taşeron işçilerine ilişkin olarak sonuçlandırdığı ve süresi en son sona eren toplu iş sözleşmesidir.

Bu toplu iş sözleşmesi sona ermeden önce, kadroya geçen taşeron işçileri için yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalanamaz.

Belediyelerde kadroya geçen işçiler için bu süre 30 Haziran 2020, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçenler için ise 31 Ekim 2020’dir.

UYGULANACAK ÜCRET ZAMLARI

Bu tarihe kadar bu işçilere yapılacak zamma ilişkin düzenleme, söz konusu metinde şöyle yer almaktadır:

“Ücret Zammı:

- 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

- 01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

- 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

- 01.07.2020-31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.”

YAŞANACAK KAYIPLAR

Bu düzenlemeye göre, Türkiye’de gerçekleşen enflasyon ne olursa olsun, kadroya geçen taşeron işçilerine 6 ayda bir yalnızca yüzde 4 oranında bir ücret zammı verilecektir. Geçmiş yıllarda yıllık enflasyon oranının yüzde 8-10 olduğu dönemlerde, bu ücret zammı sorun yaratmıyordu. Ancak bu yıl sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 25-30 dolaylarında gerçekleştiğinde, kadroya geçen taşeron işçileri ciddi bir mutlak yoksullaşma yaşayacak.

İkinci sorun genellikle gözden kaçıyor. Bu işçiler, taşeron işçisi olarak çalışırken, taşeron ile asıl işveren arasında imzalanan taşeronluk sözleşmesine göre, asgari ücretin üstünde bir ücret alıyorlardı. Örneğin, bazı işçilerin ücreti, asgari ücret + yüzde 30, bazılarınınki asgari ücret + yüzde 40 idi. Artık bu taşeronluk sözleşmeleri yok. İşçiler de, kadroya geçerek, asgari ücretin üzerinde bir ücret garantisini yitirdi. Enflasyonun yükseldiği koşullarda, kadroya geçen taşeron işçileri, asgari ücrete mahkum olacak.

Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, bu olsa gerek.

 

Etiketler
işçi talepleri
işçi hakkı