Kıdem tazminatı ödenmeyen işçi hakkını nasıl talep edebilir?

- Eşim son çalıştığı işyerine SGK’dan almış olduğu 20 yılını doldurduğuna dair belgeyi 04.06.2018 tarihinde verdi. Zannedersem 30 gün içinde tazminatını yatırmaları gerekliymiş. Bir miktar tutarı yatırdılar, geri kalanını yatırmadılar. Bunun için ne yapabiliriz?

Hak kazandığı halde kıdem tazminatı kendisine ödenmeyen işçi, işveren aleyhine dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadır.

Ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, 2012 yılında, tarafların isteğine bağlı (ihtiyari) bir alternatif çözüm yolu olarak, kanunla düzenlenmiştir (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu).

Tarafların iradesine bağlanan arabulucuya başvuru seçeneği, iş hukuku uyuşmazlıklarının büyük bölümü için dava şartı haline getirilmiştir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu). Yani artık, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları dışında; kanuna, bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu şart yerine getirilmezse, dava usulden reddedilir. O durumda arabulucuya başvurduktan sonra yeniden dava açmak gerekir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamazsa, bu konuda “anlaşmama tutanağı” düzenlenmektedir. İşte anlaşmaya varamayan işçi, arabuluculuk sürecinden sonra mahkemeye başvururken, bu anlaşmama tutanağının aslını ya da arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Eklemezse, mahkemeye davayı açan işçiye “tutanağın aslını” sunması için 1 haftalık kesin süre verecek ve tutanak bu sürede sunulmazsa yine davanın usulden reddine karar verecektir.

Şu halde okurumuzun eşi, eksik ödendiğini düşündüğü kıdem tazminatı için zorunlu olarak işverenin (birden fazla işveren varsa bunlardan birinin) yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna başvurmalı ve ondan sonra anlaşmaya varılamaması halinde davasını açmalıdır.

Etiketler
işçi hakkı
emek mücadelesi
Kıdem tazminatı