Kısmi Zamanlı Çalışan 4/a Emeklisi ve SGDP Kesintisi

SGK 4/a emeklisiyim. Şu an bir işyerinde 4/a’lı olarak kısmi zamanlı (1 gün/hafta) çalışıyorum ve SGK’ya emekli çalışan olarak bildirildim. İşveren benimle ilgili sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemesini kısmi zamanlı olarak mı ödeyecek?

 

Sosyal güvenlik destek primi; belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve hesabına çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.
 

Belirtmek gerekir ki; emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına çalışanlardan alınan sosyal güvenlik destek primi kesintisine son verilmiştir. (Bknz:6663 sayılı Kanun madde 24)
Okurumuz ise 4/a emeklisi olduğu gibi emekli olduktan sonra da 4/a’lı olarak çalışma yaşamında varlığını sürdürmektedir. 4/a emeklisi olup yine 4/a’lı çalışanlar için SGDP kesintisi uygulaması devam etmektedir.

Dolayısıyla okurumuz için de işvereni sosyal güvenlik destek primi ödeyecektir. Ancak bu ödeme çalıştığı günler ile orantılı olarak yapılacaktır. Konuyu önümüzdeki günlerde ayrıntılandırmayı sürdüreceğiz.