Sosyal güvenlik primi yatırılmayan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

  • 15.10.1968 doğumluyum. 01.07.1988 SSK girişliyim. Son olarak 2000 yılından bugüne yaklaşık 19 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. Ancak prim gün sayım 3900 olarak görünüyor kayıtlarda. Belli ki sigorta primlerim yatırılmamış. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim ve işyerinden kıdem tazminatı alabilir miyim?

 

23.5.2002 tarihinde; sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün prim ödeyerek emekli olabilir.

Öte yandan 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödeme koşulunun yerine getirildiği tarihe göre 506 sayılı Kanun'da belirlenen yaş koşulunu bekleyerek aylığa bağlanmak üzere emekli olmak da mümkündür. Buna kısmi emeklilik diyoruz. (506 sayılı kanun madde 81/C)

Gerçek sigortalılık süresinin belirlenmesi emekliliğe hak kazanma koşullarını doğrudan etkileyeceği için burada öncelikle sigortalılığın tespiti davası açılmasında fayda bulunmaktadır. Öte yandan kısmi emekliliğe hak kazanılmış olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu hususta alınacak bir belge ile işverene iş sözleşmesinin kısmi emeklilik nedeni ile feshedildiğini bildirmek ve kıdem tazminatını talep etmek mümkündür. İşveren bu konuda ödeme yapmazsa, öncelikle zorunlu olarak arabulucuya başvurulmalı, anlaşma sağlanamazsa kıdem tazminatının tahsili için iş mahkemesinde dava açılmalıdır.

Etiketler
işçi hakkı
emek mücadelesi
sosyal güvenlik primi