Toplu İşçi Çıkarma

Halen çalışmakta olduğum iş yerimde otomasyona geçildiği için işçi çıkarma söz konusu. Benim ihbar ve kıdem tazminatım bundan etkilenir mi?

 

4857 sayılı İş Kanunu 29’uncu maddesine göre işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak isteyebilir. Otomasyon, işlerin insan emeği yerine mekanik aletler, bilgisayarlar ve kendi kendine çalışan makinelerle yapılması olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla gerçekten bir otomasyon olgusunun varlığı halinde, toplu işten çıkarma söz konusu olabilir. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu, toplu işçi çıkarmanın aynı kanun 18, 19, 20 ve 21’inci maddelerinin uygulanmasının önlenmesi amacıyla kullanılamayacağını da düzenlemiştir. Fesih son çaredir, bu nedenle işveren, otomasyona geçiş konusunda işletmesel karar alıp işçilerin iş sözleşmesini sona erdirirken; işçiyi çıkarmanın son çare olduğunu göz önünde bulundurması gerekir. Toplu işten çıkarma, geçerli fesih nedeni olarak değerlendirildiğinde de işçi, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır. Ancak otomasyona geçiş sonucu iş sözleşmesine son vermek geçerli bir fesih sebebi değilse; örneğin işyerinde yine de çalıştırılabileceği bir konum mevcutsa, işçinin işe iadesini talep hakkı da mevcuttur.

 

Etiketler
İşten çıkarma. eylem. işçi, işçi eylemi