Uçuş Personeli Kıdem Tazminatı İçin Nerede Dava Açar?

Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalışırken işime haksız olarak son verildi. Kıdem tazminatı hakkım var mı ve bu konuda nerede dava açmalıyım?

 

Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için ilgili kanunda bu konuda düzenleme olması gerekir. Hava taşıma işlerinde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir. Havacılığın yer tesislerinde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu ve dolayısıyla kıdem tazminatı uygulamasına tabiyken; uçuş personeli olarak genelleştirebileceğimiz kabin amiri, hostes eve pilotlar, iş sözleşmeleri yönünden 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında olup bu kişiler iş sözleşmeleri ya da toplu iş sözleşmelerinde istisnai bir düzenleme olmadıkça kıdem tazminatına hak kazanamazlar.

Uçuş personeli 25 Ekim 2017 tarihi itibarıyla, işçilik alacakları için iş mahkemelerinde dava açacaktır. (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu madde 5, 38) Önceki düzenlemede bu davalar iş mahkemelerinde değil, genel mahkemelerde görülmekteydi. Bu noktada 1 Ocak 2018 tarihinden başlayan zorunlu arabuluculuk uygulamasının uçuş personeli için de geçerli olduğunu hatırlatalım.