Zorunlu Arabuluculuk

- Çalıştığım marketten hiçbir sebep gösterilmeden atıldım. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açtım. Davam reddedildi ilk duruşmada. Haklı olduğum halde davam neden reddedildi?

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca 01.01.2018 tarihinden başlayarak işçi ve işveren arasında çıkan alacak, tazminat ve işe iade davalarında davacının öncelikle arabulucuya başvurması zorunludur.

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

Bu durumda okurumuzun zorunlu arabulucuya başvurması, arabuluculuk görüşmelerinde anlaşmaya varılmaması halinde dava açması gerekmektedir.

Etiketler
işçi hakkı
emek mücadelesi
zorunlu arabuluculuk